Cenník

Cenová kalkulácia sa vytvára individuálne po osobnom stretnutí, obhliadke a spoločnej dohode s klientom

V cene je zahrnuté:

Spracovanie projektu:

 • jednoduchý návrh rukou, skica, ktorá zachováva mierku riešeného pozemku
 • sortiment drevín, a počet kusov potrebných na výsadbu riešeného návrhu
 • 3D vizualizácia budúcej záhrady

Komplexný návrh v architektonickom programe :

 1. návrh v PC, v architektonickom programe
  ( v cene sú spracované výkresy: Súčasný stav, navrhovaný stav - zahrňujúci myšlienku /
  hl. podstatu záhrady podľa predstáv po rozhovore s klientmi )
 2. vytyčovací plán trvalkových/ kvetinových záhonov
 3. osadzovací plán drevín
 4. vypracovanie návrhu údržby navrhovanej zárhady
 5. 3 x 3D vizualizácia

Pri komplexnom návrhu vizualizácie zdarma.
*** v cene je zahrnuté:

 • 1x obhliadka pozemku,
 • poradenská činnosť pre klientov,
 • možnosť urobiť 2x zmeny v návrhu pred samotnou tlačou a konečnou finalizáciou projektu.

Potrebujete poradiť so záhradou?